Luskeråsen Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024

 

Årsmøte 2024 i Luskeråsen Vel 

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her.  Link til vedlegg i innkallingen: "NRAS_Notat_Luskeråsen_Valdres_10.08.2023".

Møtet avholdes skjærtorsdag den 28.mars kl. 10.00.

Vel møtt til årsmøtet.

 

Påskeskirenn

Det vil også i år bli arrangert påskeskirenn samme dag kl 13:00 ved gapahuken på myra, men med forbehold om vær- og føreforhold. Plakat med informasjon kan lates ned her.


Mvh

Styret i Luskeråsen Vel

Til årsmøte 2024

 

Vi vil minne om at frist for å sende inn forslag til behandling på årsmøtet til Luskeråsen Vel er

15. januar 2024. Forslag sendes til trinefevik@hotmail.com.

 

Mvh

 

Styret

STØLSKONSERT RENSEND 2023


Konsertene i år blir 14. og 15. juli og billetter er i salg på https://stolskonsert.hoopla.no/sales eller www.stolskonsert.no 


Les mer her.


PÅSKESKIRENN 2023


Velkommen til påskeskirenn på Luskeråsen skjærtorsdag 6. april kl 13:00.


Les mer her.


Hilsen styret i Luskeråsen Vel.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023


Årsmøte 2023 i Luskeråsen vel

Årsmøtedokumenter kan lastes ned her. Møtet avholdes skjærtorsdag den 6. april kl. 10.00 på den første parkeringsplassen på toppen av åsen.


Vel møtt til årsmøtet

 

Påskeskirenn

Det vil også i år bli arrangert påskeskirenn samme dag, men med forbehold om vær- og føreforhold. 

 

Mvh

 

Styret i Luskeråsen Vel

Dugnad 08.10.2022

Ca 30 personer møtte opp til den tradisjonelle dugnaden. Grupper med varierende størrelse fordelte seg i skiløypetraseen og ved gapahuken. De fleste jobbet med løypetraseen. Det ble ryddet i skiløypene for at løypemaskinen og snøen skal komme bedre til og gapahuken fikk tak.  Etter dugnaden ble det servert mat ved gapahuken.

Styret ønsker å takke alle som deltok for en flott innsats. 

Dugnad 08.10.2022 gapahuk

Bilde av dugnadsgjengen som jobbet med gapahuken både lørdag og søndag.

STØLSKONSERT PÅ RENSEND 2022

Informasjon om stølskonsertene 8. og 9. juli finnes i linken under. 

Billetter kan kjøpes på www.stolskonsert.no.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det er årsmøte skjærtorsdag 14. april kl. 10 på den første parkeringsplassen på toppen av åsen.

Gode borgere av Luskeråsen

Etter stormen

Vi skriver søndag 28. november. Ute er det ca. 15 cm tørr nysnø, 12 minusgrader og en himmel som har gitt en fantastisk fargeprakt i sine pastellfarger.

For en drøy uke siden hersket det nok en annen stemning i vårt vakre hyttelandskap. Kraftig storm besøkte vårt distrikt og Luskeråsen var ikke unntatt. Jeg har regelmessig levd i hytteområdet siden 1982, men har aldri sett så mange vindfall. Noen graner var knekt, men de aller fleste var rotvelt. Før vi kom opp hadde grunneiere vært ute med motorsagene og gjort veien kjørbar. Helt fra bommen og til hyttedøren så vi at utallige trær hadde sperret veien.

Grunnen til at fire fra velet hadde tatt turen, var at meldingene gikk ut på at også skiløypene var sperret. Lørdag gikk vi løs på løypetraseen for å fjerne store trær som sperret. Nå håper vi at vi ikke får flere stormdager før vi skal nyte fine skiturer i løyper preparert med vår nye preppemaskin.

På mine vandringer i hytteområdet så jeg mange trær som hadde gått over ende. De aller fleste hadde heldigvis ikke truffet hyttene. Noen få hytter/uthus hadde blitt truffet, men så langt jeg så, uten å gjøre materielle skader. Men vi har nok en jobb å gjøre til våren for å rydde opp i området. Her må vi samarbeide med grunneiere. Ut fra retningen trærne lå kan det se ut til at vindkastene har kommet fra vest-sør/vest?

En betenkning: Det kan se ut som vi må forberede oss på mer ekstremvær også i vårt hytteområde. På min vandring i dag så jeg at flere har store trær faretruende tett innpå hytta. Kanskje bør noen utføre kontrollert felling ved sin hytte før naturkreftene tar styringen? Jeg vil understreke at jeg ikke var nær opp til på langt nær alle hyttene til våre velmedlemmer.

Ellers har sikkert alle fått melding fra e-verket om å sjekke sine elektriske installasjoner etter strømbruddene som følge av trær over linjene. Kanskje lurt å sjekke hytta også? Etter slikt uvær er det lurt at vi som gode naboer rapporterer til hverandre om vi ser noe tvilsomme situasjoner ved hyttene våre.

På vegne av Luskeråsen Vel ønsker jeg dere en fredfull adventstid og en god jul!

Yngvar Aarebrot

Årsmøte 2021

Da er årsmøtet over, og referatet + vedtekter kan bli funnet ved å klikke her.

Velkommen til hjemmesiden vår

Til alle som er på hytta denne påsken, vennligst les og følg koronareglene til Øystre Slidre Kommune, som kan finnes her.

Ordinært årsmøte for Luskeråsen Vel utsettes

Årsmøtet som er planlagt for skjærtorsdag ar avlyst. Det vil bli avholdt senere enten som fysisk eller digitalt -møte i en eller annen form.. Ny innkalling vil bli sendt ut.

Bakgrunnen er de nasjonale smitteverntiltak som er innført for Viken og Oslo, sett på bakgrunn av at svært mange av vellets medlemmer er hjemmehørende i disse fylkene.

Utbygging av vann og avløpsnett på Luskeråsen kreves stoppet

Styret har sendt Øystre Slidre Kommune brev med et begrunnet krav om at prosjektet VA- nett på Luskeråsen stoppes. Les brevet her.

Styret i Luskeråsen Vel

Steinar Thon

Innkalling til årsmøte 2021

Hei, da er årets innkalling til årsmøte kommet ut.

Du kan laste den ned ved å trykke her

Melding fra Melladn Turløyper

”Melladn Turløyper” (MT) ble startet høsten 2003, og vi takker for alle økonomiske bidrag, positive tilbakemeldinger fra brukerne og velvilje fra samtlige grunneiere! I høyfjellet er det naturligvis enkelte dager da det på grunn av vind og snø er umulig å holde løypene oppe. Likevel er det vårt inntrykk at det store flertall synes at løypene er gode.

Melladn Turløyper er en ideell forening uten økonomiske formål. Formålet er å ivareta opparbeidelse og vedlikehold av hovedløypene i området. De enkelte hyttevel har ansvar for at traseen er ryddet, merket og klar til kjøring i samsvar med løyperyddingsinstruks.

Melladn har avtale med Leirin Skiløyper om kjøring av løypene, ca 60 km og Yddin og Javnlie som kjører B27.Vi har store kostnader til løypekjøring, ca kr 435000 i sesongen 19/20. Våre inntekter er bidrag fra kommune på 190000 (bidraget økte ca 100000 da eiendomsskatten ble innført), noen gaver, men vi er helt avhengige av bidrag fra hytteeiere. De siste årene har det gått med underskudd og det betyr at det blir mindre kjøring. Bidrag fra hytteeier og velforeninger utgjorde i 18/19 kr 225000 og i 19/20 kr 193000. (nedgang på kr 32000!)

I fjor ble det kort sesong da alt ble stengt ned 12. mars. I år har vi tro på at alle vil bruke hyttene mere da vi fortsatt har reiserestriksjoner ut av landet, og at behovet for oppkjørte løyper blir større enn tidligere. 

Denne sesongen vil styret prioritere økt løypekjøring, men pga at økonomien begrenser dette noe, må vi være kritiske til hva som kjøres. Styret ønsker at hovedtraseen fra Juvikåsen – Rabalsvann – Vangsjøen – Buahaugen – Rennsenn - Yddeåni – Skatrudstølen – Rabalen - Vangsjøen og tilbake over Rabalsvann til Juvikåsen skal ha god kvalitet daglig gjennom vinteren (dvs ikke nykjørt, men god kvalitet). Dette medfører at Kjølafjellet og Saur blir prioritert ned. Det må påregnes at det blir kjørt mindre ved mye vind og snøfall. Jo mere penger vi får inn, jo mere kjøring og bedre løyper. 

Bruk VIPPS til nummer 79234 eller overfør til konto 2135.30.34550. Bidrag og beløp er selvsagt frivillig, men vi oppfordrer til å bidra med kr 1000,- pr hytte. Og gjerne i løpet av januar så vi ser hvor mye vi har til løypekjøring.

Vi har i år utført og lagt ned mye dugnadsarbeid i løypene. Spesielt må nevnes at det er en omlegging ved Buahaugen slik at det blir færre kryssinger over vei og løypa er lagt i et lunt og fint terreng. Takk til mange som har gjort en kjempeinnsats. Det er kjørt krattknuser i deler av løypa og løypene ved Hestekampen og Luskeråsen er koblet sammen. Det jobbes med en rundløype rundt Rennsen som vil bli klar til neste sesong. Og det er planer om en ny løype over Synshaugen, B30. 

Derfor håper vi alle glade skiturister setter pris på arbeidet med tilrettelegging og preparering av skiløyper!       Vær sikker, hver eneste krone som kommer inn går til enda bedre løyper og hyppigere kjøring! Styret jobber på frivillig basis.

Vi ønsker alle en god jul og et riktig godt nytt år!

Hilsen Melladn Turløyper

Kontingent 2020 og adresseendringer

Til dere som ikke har betalt kontingent for 2020, vil vi minne om at beløpet for 2020 ble fastsatt på årsmøtet den 3. oktober og utgjør kr 300,-.

Kontingent kan betales til konto i Norda bank, ktonr. 6024 30 07596.

Varsel og påminnelse er sendt ut til alle med kjent e-postadresse, men det kan være grunner til at e-posten ikke har nådd frem, som at den har havnet i spam mail eller at du som medlem har fått ny e-postadresse.

Vi oppfordrer alle, når de får ny e-postadresse, at dette meldes til kasserer Thorvald A. Abrahamsen: thv.abr@getmail.no

Ved salg eller annen overdragelse av  hytte på Luskeråsen, er vi interessert i at ny eier skal bli medlem. Hvis mulig, ber vi om at selger, etter tillatelse fra kjøper, sender navn og e-postadresse til kasserer.

Vennlig hilsen

Kasserer i Luskeråsen Vel

Thorvald A. Abrahamsen

Det er med sorg jeg har mottatt budskapet om at vår alles Wenche Skogen sist lørdag sovnet stille inn, med sin kjære Otto Kåre ved sin side. Wenche var den alltid blide og serviceinnstilte vertinne, først på Vangsjøen Fjellstue, og senere på Wenches Fjellkafe. Hun gjorde disse stedene til noe mange av hyttefolket i Vangsjøenområdet gjerne besøkte og hvor man alltid følte seg velkommen. Wenche elsket å servere hjemmelaget mat og hennes vesen gjorde at disse stedene ble sosiale samlingspunkter. 

Mine tanker går til Otto Kåre, som vi også kjenner som en meget omgjengelig og hjelpsom person. 

Ved Wenches begravelse deltar Luskeråsen Vel i en bårekrans sammen med de andre vellene i Vangsjøenområdet. 

Steinar Thon

Dugnad på Luskeråsen 3. oktober 2020 

Den tradisjonelle dugnaden begynte i det øyeblikk årsmøtet ble avsluttet, og her deltok de som også hadde deltatt på årsmøtet. Grupper av varierende størrelse spredte seg og tok for seg oppgaver som inspeksjon og rydding av løypetraseen over toppen av åsen, nedfarten mot Bjødnaholet, strekningen fra Vangsjøveien mot krysset med hovedløypen, nedfarten og den nye forbindelsen med Hestekampen etc. Et lag ryddet vekk et kanovrak fra Rennsenns bredd og ekspederte det like gjerne rett til miljøstasjonen. Også stien nedover vestlia ned til heimstølene ble inspisert og ryddet for ettervekst. Et veltet tre over omtrent det høyeste punktet på løypetraseen var identifisert som en dugnadsjobb, men var på prisverdig vis fjernet av noen som gjorde en innsats på forhånd. Og som en etterpå jobb vil Vidar Vatningen erstatte brukne og forsvunne løypestikker der det trengs. 

Til alle gode hjelpere vil jeg si tusen takk for flott innsats til beste for felleskapet.

Denne gangen fant styret det ikke tilrådelig å arrangere en sosial happening som avslutning på dugnaden. De siste års sammenkomster på tunet hos familien Sogn Haug var i ferd med å bli en hyggelig tradisjon, og mange med meg savnet sikkert dette. Vi håper at omstendighetene er på vår side neste år. 

Ha en fortsatt fin Lusker høst! ​

Velkommen til hjemmesiden vår

LUSKERÅSEN VEL

Årsmøte og dugnad 3. oktober 2020

Årsmøte i Luskeråen  Vel avholdes:

Lørdag 3. oktober 2020 kl. 10.00. Fremmøte på første parkeringsplassen på åsen.

Saksliste og årsmøtedokumenter ble utsendt med eposten datert 2020-02-29. Disse forblir uendret med ett unntak:

Med referanse til sakslistens punkt 9 foreslår styret at funksjonstiden for medlemmene av det sittende styret forlenges med ett år, dvs. at valg av medlemmer på valg nå først skjer på årsmøtet 2021, og at valg av medlemmer på valg 2021 kommer på valg i 2022. Dette begrunnes med at årsmøte 2021 presumptivt vil avholdes allerede ca. et halvt år etter årsmøte 2020. Samtlige medlemmer av det sittende styret har sagt seg villig til å akseptere en slik løsning. Styret har også vært i kontakt me valgkomiteen ved Bjørn Atle Gildestad, som heller ikke hadde innvendinger.

Styret ber årsmøte 2020 om vedtak iht. dette. Vi minner om at for dem som ikke har anledning til å delta, kan stemmegiving skje ved fullmakt som sendes styrets leder steinar.thon@outlook.com

Til orientering ligger årsmøtedokumentene på vår hjemmeside.

Dugnad 3. oktober 2020

Styret inviterer til dugnad samme dag, i direkte forlengelse av årsmøtet, dvs. ca. kl 1100 lørdag 3. oktober. Dette kan imidlertid bli avlyst dersom signaler fra myndighetene tilsier det. Uansett bør vi avstå fra den sedvanlige sosiale happeningen etter endt dyst. 

Vel møtt i høst solen!

Med vennlig hilsen

Steinar Thon

Styreleder

Hund angrep sauer på Luskeråsen

Saker kjenner vi til er omtalt i Oppland Arbeiderblad, Gudbrandstølen og også lagt ut på NRK Innlandet lørdag kl 16.43.

Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag ca. kl. 14.00.

Den som var vitne til hendelsen forteller: ”Jeg sto ute og malte, og plutselig raste en sau etterfulgt av en hund forbi og nedover lia. Jeg løp etter, da jeg kom til sto den over og bet sauen. Etter jeg fikk jaget den vekk fra den ene sauen, fortsatte den jakten på resten av flokken.

Hunden var dessverre alt for rask til at jeg klarte å få tak i den, så jeg ringte politiet. I mellomtiden hadde hunden dessverre tatt et lam og bitt selve beinet i bakbeinet tvers av. Dette lammet ble liggende mellom mim og naboens hytte, og måtte avlives når beitelaget kom til.

Både politiet og beitelaget jaktet på hunden, men klarte dessverre ikke å lokalisere den. I alt ble tre sauer bitt.

Jeg kjenner dessverre ikke rasen, men det var en mellomstor, mørkbrun hund med kort pels og spisse ører.

Hunden hadde et kort turbånd på seg, så den har tydeligvis slitt seg fra noen som ikke skjønner hvor sterk en hund blir når den får los på sau.

Jeg har ikke sett denne hunden i vårt hyttefelt tidligere. Noen naboer mente de hadde hørt mye hundebråk fra Hestekampen om morgenen, så det er mulig den kom derfra.

Vet ikke om det er mulig å få spredd dette, men det hadde vært fint om det er mulig i tilfelle noen har sett hunden og vet hvem det er sin, i så tilfelle bør de kontakte politiet.

I alle tilfelle bør det fungere som en påminner til alle med hund rundt om på hyttene om hva som fort kan skje hvis de ikke passes godt nok på.”

Ellers viser vi til siste innlegg på facebook på vår hjemmeside Luskeraasen.com

Innkalling til årsmøte - AVLYST

På grunn av koronasituasjonen og hytteforbud, er årsmøtet avlyst inntil videre.

Sikring av brønner på Luskeråsen

Vi viser til protokoll fra årsmøtet:

Da de såkalte Andstor hyttene ble bygget tidlig på 70 tallet, ble det anlagt flere brønner. Vi antar at flere av disse ikke lenger er i bruk. Styret kjenner ikke til hvor mange brønner det er og hvor de ligger. Det er de opprinnelige brukere av brønnene som sammen med grunneierne har ansvar for å sikre brønnene.

Styret i LV oppfordrer brukere/tidligere brukere og grunneiere til å sikre brønnene. Dersom medlemmer observerer brønner som utgjør fare, skal styret stille seg som formidler av spesifikke henvendelser til grunneiere, tidligere brukere eller nabohytter til brønnen .

Luskeråsen Vel

Oppsummering etter dugnad den 5. oktober 2019 kl. 10.00

Været var litt kjølig, men sola varmet etter hvert fra knallblå himmel. Fremmøte var bra, 29 deltok.

Det var derfor tilstrekkelig mannskap til alle planlagte oppgaver. I tillegg til at våre skitraseer ble ryddet og merket, var det også et team som ryddet sti med utgangspunkt fra vei nedenfor hytte 24 Haug og ned til en støl hvor det skal være en sti videre ned til Fullsenveien. Vi har også en forpliktelse overfor Mellad’n om rydding av hovedløypa på strekningen mellom myra nord for Rennsennbekken og ned til Lomtjern. Det ble gjort en fin jobb her i 2018. Det stykket som gjensto ble i år ryddet av styrets formann i Mellad’n, medlem hos oss.

Videre fikk vi ryddet opp i kano- og båtvrak, som har vært omtalt i informasjon til medlemmer og på vår hjemmeside. Ett båtvrak ble brent og den ene kanoen som var defekt, fikk vi båret opp til vei og Vidar fraktet den ned til gjenbruksstasjonen samme dag. Bra.

Etter dugnaden samlet vi oss hos familien Haug for varm og kald drikke, og som tidligere fantastiske kanelsnurringer og det som nå er blitt tradisjon, wienerpølser med lompe/brød og nødvendig tilbehør.

Takk til alle som deltok og en spesiell takk til familien Haug som sørget for et hyggelig samvær etter dugnaden.

Når det gjelder stier i området vårt, vil vi komme tilbake med mer informasjon på forsommer 2020.

Styret

VVA – plan (Vassmiljø – Vassforsyning og Avløp) 

I styremøte den 29. juli ble det besluttet å kontakte kommunen(ØSK) for et facts – finding møte vedrørende VVA - planen . Møtet ble avholdt 12. august. Tilstede fra Luskeråsen var styrets formann Steinar Thon og vel medlem Jan Gottschal. 

Vedlagt følger referat, som er oversendt ØSK. 

Gitt den store interessen for dette temaet oppfordrer vi enhver til også individuelt å ta kontakt med kommunen, både administrasjonen og politikerne, med synspunkter, spørsmål etc., da vellets styre ikke har ubegrensede ressurser til rådighet for å drive denne saken. 

Styret vil på sin side være takknemlig for å få lov å dele den nye informasjonen som måtte mottas gjennom slike kontakter. 

Styret i Luskeråsen Vel 

Steinar Thon 

Styrets formann

Møtereferatet kan finnes ved å trykke på denne linken: 

Dugnad er gøy!

Til vinteren blir løypene mellom Luskeråsen og Hestkampen  koblet sammen.

Det har vært stor dugnadsaktivitet i Luskeråsen i sommer. To lørdager i juli har grupper på +/- 10 personer gjort en fremragende jobb med å hogge ned og rydde løype traséen som skal gå mellom Luskeråsen og Hestkampen. Her har det stått igjen ca. 420 meter. Motivasjonen for jobben er først og fremst å spare noen kroner på løypepreparering. Nå trenger ikke løypemannskapet kjører flere kilometer tur/retur både på Hestkampens side og hos oss på Luskeråsen. Den nye traseen kan også bli en trivelig variant, kanskje spesielt på dager været ikke er det mest innbydende til langturer. 

Luskeråsen har tatt sin del av hogst og ryggejobben – i skrivende stund har Hestkampen folket litt igjen. Når dette er gjort vil en gravemaskin fjerne røtter og større steiner, samt nivellerer noe.

Løypen skal være klar til vintersesongen. Luskeråsen vel vil også sørge for å ha løype helt ned til Rennsenn for dem som vil ta snarvegen over vannet. Dette har vært gjort de siste to sesonger. 

Luskeråsen vel vil takke alle som gjorde en utmerket jobb i sommer. Vi led ikke selv om det var varmt dugnadsdagene. Etter at dagens økt var unnagjort hadde vi hyggelige grillfester. Mange fikk nye, gode bekjentskaper i Luskeråsen.

Velkommen til høstens dugnad!

På vegne av Luskeråsen vel

Yngvar Aarebrot

Årsmøteprotokoll for 2019

Årsmøteprotokollen er nå lagt ut, og ligger til venstre under "Årsm. Protokoll 2019".

Kontingent 2019 

Av erfaring er det noen medlemmer som ikke får e-post fra meg fordi den går i Spammail. 

Det er sendt ut melding om kontingent for 2019 på kr 300, forfall var 1. juni. For de som ikke har mottatt melding og ikke betalt, kan kontingent for 2019 betales til konto 6024.30.07596.

VVA plan for Øystre Slidre Kommune 

Til orientering ble VVA plan vedtatt i kommunestyre 25. april 2019. Planen finner dere på kommunens hjemmeside under: 

"Plan, bygg og eiendom/finn planer/kommunedelplan for vassmiljø, vassforsyning – avløp."

Rennsennområdet er behandlet under punkt 4.5 og figur 9 i planen, som er på 28 sider og som gjelder for perioden 2018 – 2028. 

Det ser ut til at vi blir knyttet til renseanlegg ved Spissebu og vannforsyning fra Røyre med høydebasseng på Luskertoppen.

VVA - plan for Øystre Slidre Kommune

Innkalling til årsmøte 2019

Brøyting på Luskeråsen

For å unngå klage på brøyting til hyttene på Luskeråsen, ber Erik Onstad den enkelte hytteeier i forkant av hyttebesøk om å sende en SMS til:            918 17 969

Innhold i SMS må være:

·         Navn

·         Hyttenummer (Luskeråsen ??)

·         Dato dere kommer opp.

Vi har forståelse for at det ikke er nødvendig å brøyte inn til alle hyttene når snøen laver ned kontinuerlig og det ikke er eiere eller gjester på hytta.

Onstad ber om varsling 3 dager før ankomst, men det er ikke behov for varsling før vinterferie og påske.

Vennlig hilsen

Styret i Luskeråsen Vel

Oppsummering etter dugnad den 6. oktober 2018 kl. 10.00

Været var litt kjølig, men fremmøtet var bra, 33 voksne og 2 barn. Det var derfor tilstrekkelig mannskap til alle planlagte oppgaver. I tillegg til at våre egne skitraseer ble ryddet, var det også 3 team som ryddet vår trase av Mellad’n løypa, helt fra der veien til Vangsjøen krysser Rennsennbekken og ned til Lomtjern. Videre ble greinene om lå på høyre side langs veien etter krysset(der veien deler seg før hytta til Johannes Haug) samlet i en haug for brenning. Det ble også ryddet ved utsiktspunktet på Luskertoppen og det var også nok folk til å kutte ned kratt og små granplanter etc. langs veien opp til Luskeråsen og inn til veis ende.

Etter dugnaden samlet vi oss hos fam. Haug for varm og kald drikke, som tidligere fantastiske kanelsnurringer og nytt av året wienerpølser med lompe/brød og nødvendig tilbehør.

Takk til alle som deltok og en spesiell takk til fam. Haug som sørget for et hyggelig samvær etter dugnaden.

Rekordframmøte, påskesol, appelsiner og Kvikk Lunch

For andre året på rad ble det påskeskirenn på Luskeråsen også i 2018 – nærmere bestemt på «myra – der – hvor – skiløypa – pleide – å - snu- før – den-

fikk – en –ny –trase – over – åsen».

Målt etter oppmøte, antall blide deltakere, konsumet av gratis Kvikk Lunch OG dansetrinnene til gamle vinterslagere som OL-floka og ikke minst den offisielle VM-sangen fra VM p å ski I oSlo i 1982, må arrangementet kunnes sies å være vellykket. Måler man derimot arrangementet etter inntak av gratis appelsiner, de generelle religionskunnskapene på Quizzen og evnen til å treffe åpningen på et melkespann med en liten plastball, må arrangementet sies å være et bomskudd….

Styret

Det ble i løpet av arrangementet kåret vinnere i klassen for «Null-løp» (dvs de som greide å gå to runder på myra på så lik tid som mulig) og kunnskapsQuizz. Til sistnevnte vil arrangørene bemerke at mens svarene på spørsmål om politikk, religion og naturfag sprikte i alle retninger, svarte absolutt alle riktig på spørsmålet om hvor gamle Marcus&Martinus vil være i 2042…..

Styret takker fort responsen, oppmøtet og hyggelige tilbakemeldinger og ønsker velkommen til nytt påskeskirenn neste år.

Inkalling til årsmøte 2018

Det er den tiden året igjen, og vi kaller derfor inn til årsmøte.

Infoskriv fra Melladn Turløyper

Retrospektiv Påskeskirenn 2017

Bra frammøte og god steming på påskeskirennet påakeaften. 

Til tross for vinterferielignende temperaturer og fravær av den sterkt etterlyste påskesola med tilhørende varmegivende effekt, møtte folk opp i stort antall på påskeskirennet på Luskeråsen stadion påskeaften. 

Til tross for grenseløs kunnskapsmangel på de fleste områder innenfor påskerennets spørsmål var stemningen god og det ble konkurrert i en rekke øvelser. Et til de grader overdimensjonert grillbål ble tatt i bruk – og tilstedeværende representant for grunneierene lovet at bålet skulle bli vesentlig større neste år. Om dette også da vil kreve tilstedeværelse fra Valdres Brann- og Redningsetat vil komiteen komme tilbake til i god før vi sparker i gang Påskeskirennet på Luskeråsen 2018. 

Takk for fremmøtet til alle og vel møtt til neste år! Og aller mest takk til Hilde og Ingeborg for initiativ og gjennomføringsevne.

Se flere bilder fra påskeskirennet i albumbet!

Innkalling til Årsmøte 2017

Da er det denne tiden av året igjen, og vi vil dermed inkalle til årsmøte!

Ny web-ansvarlig

Fra januar 2017 har Halvor Sogn Haug avløst Terje Strøm som web-ansvarlig på vår hjemmeside.

Styret retter en stor takk til Terje for det arbeidet han har utført gjennom mange år.

De av dere som ønsker å få inn stoff på hjemmesiden kan kontakte Halvor på:     halvorsh@gmail.com

Som tidligere kan melding om endring av e-postadresse sendes til vår kasserer Thorvald Abrahamsen. thv.abr@getmail.no

Eiendomskatt i Øystre Slidre Kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt fra år 2018 med 2 0/00 og denne satsen vil gjelde til og med 2020. Det er ikke sagt noe om evt. bunnfradrag og ifølge talsperson i administrasjonen er det stor sannsynlighet for at det ikke blir noe bunnfradrag. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Til våren kommer kommunen pr brev til å informere alle bolig- og hytteeiere om opplegg og struktur. Informasjon vil etter vert bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Det skal avholdes takster i 2017, også på bruk og verk, for å få lik taksering(grunnlag) for alle eiendommer i kommunen. Takst vil bli avholdt enten av kommunens ansatte eller innleid takseringsfirma. For hver eiendom vil lokale forhold bli vurdert, taksten bygger på utvendig besiktigelse og beliggenhet.

Etter eigedomsskatteloven § 8 A-2 er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten følgende:
«Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salstilhøve ved fritt sal.»

Ifølge Valdresavisen vil innføringen av eiendomsskatten føre til økte inntekter for kommunen på kr 20 mil., hvorav 80 % kommer fra hytteeiendommer.

40 % innkrevd eiendomsskatt skal benyttes til kommunal drift og investering, 60 % til eiendomsutvikling i hele kommunen(landbruk, turisme, hyttefeltutvikling, infrastruktur osv.). % delen til næringsutvikling settes på fond. Det må lagast eigne vedtekter for fondet.

Ifølge samme avis har hyttefolket markert at eiendomsskatt på hytter må føre til at det blir brukt penger på fellestiltak som løyper, tur og sykkelstier. Dette har ordføreren lovt å oppfylle.

Revisjon av arealandelen i 

Kommuneplanen for Øystre Slidre 

Kommune, nye veier og fortetting.

Styret i Luskeråsen Vel har avgitt høringsuttalelse til kommunen.

Vår konklusjon er at vi protesterer på ny vei fra Spissebu til Hestekampen.
På valdreskart.no har veien betegnelsen V-LHM-SB. Hensikten med veien var, under forutsetning av at det også bygges ny vei fra Bjødnaholet til Spissebu, først og fremst for å få kortere vei til Hestekampen og å begrense trafikken over Rennsennstølen.

Vi protesterer også på fortetting på Luskeråsen .
Kommunen ønsker fortetting i flere hytteområder for om mulig å få til et regningssvarende vann og avløpsnettet langs aksjen Gravfjellsområdet over Luskeråsen til Buahaugen.

Styret

Grasrotandel til Luskeråsen Vel
Luskeråsen Vel, organisasjonsnummer 995 784 270, ble 18. april 2013 registrert som deltager i grasrotandelen.
Vi er registrert i kategori:
1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger.
Grasrotandelen gir deg som spiller av alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Bingo, mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller forening du mener fortjener det mest.
For å knytte deg til Grasrotandelen, må du ha Norsk Tipping Spillekort. Du kan knytte deg til hos kommisjonæren, via internett, SMS eller Norsk Tipping Mobilspill.
Du kan bytte grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Grasrotandelen utgjør 5 % av spilleinnsats.

For flere opplysninger, gå til:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


Christoffer Nøkleby 10.07.2022 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfaringer etc?
Hilsen ny generasjon i nr 12 😊

Eivind Berger 23.06.2022 20:11

Hei!
På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter.
Disse blir fjernet , med mindre eierne tar kontakt med meg.
Frist innen utgangen av august.
Eiv

Bent Olufsen 21.07.2022 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet i sommer. Er ikke det OK? Vennlig hilsen, Bent O.

Eli Døvresødegård Skattebu 15.05.2022 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o m vært ute i båt.

Tonje Aas 09.01.2022 13:22

Hei, Det står et vindu oppe på Luskeråsen 103. Det ser ut for at varavinduet ( innervinduet) er lukket. Oppserverte det første gang 2.1-22

Morten Kjellås 20.11.2021 09:53

Er det noen som vet om vinden gjorde stor skade på trær og bygninger i går?

Arvid Fodnes 21.11.2021 08:36

Høyre desverre ingen ting….Kjenner du/noen til om strømmen er tilbake?

Robert Hernæs Gundersen 20.11.2021 07:33

Hei, legger ut denne her da det kanskje er noe som kjenner noe som kan være interesser :)

Vi leier ut hytta vår i Luskeråsen 54 da vi skal bo et år i Spania.

Vi leier ut fra og med påsken 2022 – juli 2023
Alternativ kan leiestart være fra januar 2022 t

Robert Hernæs Gundersen 27.11.2021 08:08

Send mail til robert.gundersen@gmail.com om det skulle være av interesse :)

Håvar Menken 21.11.2021 17:05

Hei, Robert

Har kanskje noen som er interessert, kan du sende en mail til
havar.menken@gmail.com med dine kontaktdata

Håvar Menken 05.07.2021 10:25

Vil bare henstille alle til å lese info'en som er lagt ut fra MT. Undertegnede har sendt støtte på 4000,- til MT

Oppfordrer flere til å gjøre det samme.

Håvar Menken 01.05.2021 07:05

Revidert handlingsplan om VVA i kommunen ligger ute på kommen sin hjemmeside. Her er info om Luskeråsen samt og et dokument som viser hvor trasene skal gå

Eivind 08.09.2020 16:36

LuskeråsenViser til møte 29. august, og ber med dette om en tilbakemelding / avklaring på Øystre Slidre kommunes holdning til VA-problematikken på Luskeråsen.
Det være seg om, og evt. når man kan forvente å få en kommunal ledning for vann- og avlø

Tom Bilden 30.08.2020 21:27

Funnet på Luskeråsen v/nr 59: Tractive sporingshalsbånd til hund eller katt. Henv Tlf 91545522

Per Christian Dahl 28.08.2020 12:17

På hjemmesiden til Vangsjøen Vel står at kafeen skal selges, henvendelse Wenche eller Otto Kåre Skogen. Del gjerne, håper at det kommer nye driftige folk.

Elisabeth Falsen 26.07.2020 11:40

Det står en lapp på kiosken at pga sykdom er den stengt. Muligens selges

Per Christian Dahl 26.07.2020 12:44

Takk for informasjonen.

Per Christian Dahl 26.07.2020 10:54

Vet noen om Wenches fjellkiosk er åpen ?

Eirik Kolbjørnshus 11.07.2020 19:42

Kjedelig dag på Luskeråsen og omegn. En løs hund har revet tre lam.
Saueeier Knut Øyvind Skogen 46821025 er veldig interessert i å komme i kontakt med hundeier

Åsmund Løvgreen 14.07.2020 08:25

Bare litt utfyllende, så måtte et lam avlives og seks andre ble skadd. Hunden er middels stor, kort pels, mørk brun og med spisse ører

Arvid Fodnes 30.06.2020 15:43

Planlegger Luskeråsen Vel å samordne felles innkjøp og montering av stiger til feieren?
Ser det er penger å spare ved felles innkjøp.

Line Hermansen 19.02.2020 12:19

Knall vær, gledet meg til skitur. Så at løypemaskiner gikk både på Yddin og Melladen. Men stopp mellom Vangsjøen og Skaterud/ Luskeråsen Trenger en forklaring!!

Eva Wangen 19.02.2020 08:55

Er det noen som hvet hvorfor det ikke blir brøytet på parkeringsplassen ved oppslagstavla (ved Johnsrudveien )
Mvh Eva Wangen

Elisabeth Falsen 14.12.2019 13:48

14.1219
Etter 2 dager med å tråkke løyper, ble det kjørt fine løyper i da.

Marit Øveraasen 01.10.2019 19:12

131

Marit Øveraasen og Erling Ophaug 01.10.2019 19:12

Hei, vi er nye på Luskeråsen og tenkte å møte på dugnaden. Hvor er første parkeringsplass? Vi holder til i nr 132

Falsen 24.06.2019 15:10

Var på kommunehuset, for å høre nytt om vann og kloakk.
Fikk da vite at vi muligens ville være påkoblet innen 2 år. Alle må kobles på. noen andre hørt noe?

Geir Høiby 27.12.2018 11:05

Hvorfor får ikke vi noen fordeler og rabatter når vi bidrar med penger til løype kjøring.Vi blir oppfordret til å betale mer enn de andre løype nettene.

Bjørn Atle Gildestad 24.10.2018 09:08

SENG SELGES! Meget pen køyeseng 70x200 selges. Den må hentes på Luskeråsen. Ring 91 55 84 18, så avtaler vi pris og tid for henting.

Eva Wangen 09.03.2018 14:27

Parkeringsplassen ved oppslagstavla er dårlig brøytet, lite med plass til parkering. Er dette en sak for Vellet?

Eva Wangen 09.03.2018 14:19

Hei.
Er det noen som hvet hvorfor parkeringsplassen ved oppslagstavla er så dårlig brøytet? Har alltid kunnet parkere her, men nå er det dårlig med plass.

Terje Strøm 24.08.2017 14:44

Veien fra postkassen og opp til oppslagstavlen er vesentlig mer hullete enn andre veger i området. Kan velet kontakte vegstyret for å bedre forholdet? Terje Str

Elisabeth 20.08.2017 12:59

Jeg er på tur ned til vannet, midt i den gamle skiløypa har en traktor vært. Har de begynt på den nye veien? Komm. mente om 50år de, da jeg spurte?

Elisabeth 21.07.2017 18:46

HUSK BÅNDTVANG. LA SAUENE ,HAREPUS OG ANDRE DYR VÆRE IFRED. Ser hver dag at noen hunder går løse

Elisabeth 30.04.2017 06:08

Fine forhold med DAB+ på radioen etter at FM båndet er slutt.

lilleby 17.04.2017 07:43

Gammel stavtrinse funnet på myra etter skirennet påskeaften.
Mvh Håkon Lilleby

Kirsten og Sverre Rolandsgard 21.03.2017 11:32

Nå må vi passe på vi som har Ring hytta varm. Telenor har jobba med linjene og da kan det hende vi får for stor strømregning. Det har i allefall vi fått.

Falsen 22.11.2016 11:32

Jeg har DAB radio og har gode signaler

Ane 29.10.2016 11:10

Har noen DAB signaler? Min radio gir beskjed om at det ikke er tilgjengelig.

Eivind Berger 21.07.2016 15:13

Strøm til toppen !

Ane Heiberg Simonsen 19.07.2016 15:23

Er det noen som vet hva slags grøft som graves ned fra Luskertoppen?

Morten Kjellås 04.12.2015 14:45

Jeg har nettopp fått beskjed om at festeleien til Torstein Berg 5 dobles.
fra 2122 til 11370.
Vil gjerne komme i kontakt med andre som har opplevd det samme,

Wenie Nagell 09.12.2015 12:39

http://www.vg.no/forbruker/bolig/advarer-tomtefestere-mot-for-hoeye-avgiftskrav/a/23572864/

Kjersti Thomassen 05.12.2015 14:42

Hei.
Vi har også fått den samme beskjeden fra grunneier Torstein Berg om tilsvarende økning av festeavgiften, gjeldende fra 2016.
Kjersti og Tom Eirik Thomassen

Morten Kjellås 30.09.2015 10:14

jeg vil gjerne komme i kontakt med andre som fester av Torstein Berg og som har fått varsel om endringer i festeavtalen.
kontakt meg på mortenkjellaas@yahoo.no

Jan Blester 11.10.2015 14:25

Vi har akkurat betalt vår festeavgift til Berg. Ingen forandringer fra forrige året. Hva innebar forandringen for deg?

Eivind Berger 13.08.2015 21:08

Ja alt forandrer seg ! Det var det også når Berit og Georg Falsen fikk sin hytte på Luskeråsen i 1971 !,,

Falsen 28.07.2015 10:58

Jeg var å så raseringen av Luskeråsen hvor hyttefeltet skal ligge. Nå må det være mulig å få grunneiere og veistyret til å gjøre noe med veien. Jobb for styret?

Håvar Menken 23.02.2015 15:39

Er nok snakk om legge til rette for å selge eksisterende tomter som ligger under reguleringsplanen " Hestekampen" fra 1993.

Johannes 23.02.2015 10:42

3-4 grunneiere er gått sammen om å hogge ut granskog på sine teiger i området. I hovedsak rundt myra vede skitraseen og rundt lia mot nordvest.

Inger 22.02.2015 09:48

Hei
Onsdag 18/2 startet skoghøgst fra myra og toppen på Luskeråsen - foreløpig...
Hva skjer egentlig - flere røde merkebånd over store deler av Luskeråsen.

Jens Sigurd Are 01.07.2014 09:25

Hei, er det noen som har erfaring med DAB radioforbindelse på Luskeråsen?

Anders 03.08.2014 14:00

Jepp, funker perfekt! Kom sist høst :)

Kjell Karlsrud 19.02.2014 21:02

Styret bes om å følge opp min anmodning om å begrense trefelling på Luskeråsen, og at man rydder opp (brenner opp) kvist som ligger igjen etter felling.

Bjørn Atle Gildestad, styrets leder 21.02.2014 15:06

Dette er en sak LV ikke kan ta umiddelbart, da motsetningene i synet på gran er delte. Mange vil felle mye, andre vil ikke. Kom med forslag på årsmøtet!

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...