Luskeråsen Vel

 Årsberetning Luskeråsen Vel (LV) 2015       


Årsmøtet valgte påske aften 2015 følgende styre:
Håvar Menken(leder), Thorvald Abrahamsen (kasserer), Johannes Edvin Haug og Vidar Vatningen . Valgkomitéen består av Bjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll.

1. Styremøter:

Styret har avholdt 2 styremøter siden årsmøtet påskeaften 2015. 

2. Medlemskap:

Vi er nå en velforening med 96 betalende medlemmer av i alt 112 hytteeiere, en økning på 3 fra 2014. Alle har betalt kontingent for 2015.

3. Økonomi:

Økonomien i Luskeråsen Vel er tilfredsstillende. Totale inntekter for 2015 inklusive renter utgjør kr 30 753,35. Regnskapet viser et overskudd på kr 10 845,60. Egenkapitalen pr. 31.12.2015 utgjør kr 34 978,42. Grasrotandelen i Norsk Tipping (7 personer) har fra starten i 2013 og frem til 31.12.14 bidratt med kr 3 238,25 til Luskeråsen Vel, hvorav kr 659,55 kommer på vår konto i 2016.

4. Dugnad:

LV arrangerte i 2015 én dugnad, 3.oktober. Det var et meget godt oppmøte og i år var det hele 25 hoder med, fordelt på 13 hytter. Alle oppgaver som var planlagt ble gjennomført. Dagen ble avsluttet kl. 12.30 med en sammenkomst på Luskeråsen 24, Johannes Haug m. fam., som serverte varm/kald drikke og hjemmebakst.

5. Vei:

Styret i LV har en tett dialog med Rennsenn Hyttegrend (heretter kalt RH), og veien opp er i relativt god stand. Vi mener at veien må oppgraderes og at det prosjekteres nye møteplasser som følge av økt trafikk ved at det bygges nye hytter øverst på Luskeråsen.  

6. Arealandelen i Kommuneplanen for Øystre Slidre Kommune, nye veier og fortetting. Styret i Luskeråsen Vel har avgitt høringsuttalelse til kommunen.

Vår konklusjon var at vi protesterte på ny vei fra Spissebu til Hestekampen.

På valdreskart.no har veien betegnelsen V-LHM-SB. Hensikten med veien var, under forutsetning av at det også bygges ny vei fra Bjødnaholet til Spissebu, først og fremst for å få kortere vei til Hestekampen og å begrense trafikken over Rennsennstølen.

Vi protesterte også på fortetting på Luskeråsen. 

Kommunen ønsker fortetting i flere hytteområder for om mulig å få til et regningssvarende vann og avløpsnettet langs aksen Gravfjellsområdet over Luskeråsen til Buahaugen.

7. Skiløyper:

Yddin og Javnlie Løypelag kjører det nordligste nettet opp til Luskeråsen og Bjødnaholet med stor maskin Dette fungerer tilfredsstillende. LV er representert i styret i Mellad’n Turløyper med Håvard Menken, som leder av styret. I sesongen 2014/2015 ble det kjørt 15 turer i tidsrommet 13.12.14 til 29.03.15. Pga snømangel ble løypekjøring ikke påbegynt i 2015 for sesongen 2015/2016.

8. Løypekjøring med stor tråkkemaskin over Luskertoppen

Styret hadde forhåpning om at det kunne bli kjørt med stor løypemaskin i en midlertidig trasé over Luskertoppen for sesongen 2015/16. Etter at vi var ferdig med vår dugnad den 3. oktober møtte vi 2 grunneiere, som fortalte at vi kunne rydde ny nedfart ved kraftlinjen. Hvis vi ryddet denne skulle han sørge for å jevne traseen samt rydde fra myra og opp til toppen. Vi holdt vår del av avtalen og takker vårt styremedlem Johannes Edvin Haug, tok seg fri fra jobben, og sammen med innleid skogsarbeider fikk ryddet traseen. I tillegg ryddet de fra den nye hytta til Erik Onstad og opp til toppen. Den 6. desember konstaterte vi at arbeidet som grunneier skulle utføre ikke var gjort. Styret har derfor konkludert med at det ikke blir kjøring med stor løypemaskin over Luskertoppen for sesongen 2015/16, men arbeidet med ny og permanent trasé vil ha førsteprioritet i 2016. I tillegg til den endringen ved kraftlinjen som allerede er ryddet, kan det bli omlegging av løypa fra myra og opp til toppen, samt etter toppen, når utbyggerne og kommunen får bestemt seg for hvor de nye hyttetomtene skal ligge.

Lørenskog, 25. januar 2016

Håvar Menken (sign) Thorvald A. Abrahamsen (sign)
styrets leder               kasserer

Johannes E. Haug (sign)  Vidar Vatningen (sign)

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...