Luskeråsen Vel

😎

Styret 2021-22

Jan Georg Vedeler, styreleder, jan.georg.vedeler@nrk.no

Thorvald A. Abrahamsen, kasserer, thv.abr@getmail.no

Yngvar Aarebrot, styremedlem, yngvar.aarebrot@gmail.com

Håkon Lilleby, styremedlem, hlilleby@online.no

Ingvar Elgesem, varamedlem, ielgesem@gmail.com

Sindre Ryan, ressursperson for styret i dialog med Mellad’n, sindre.ry@gmail.no

Marit Gustavsen, revisor

Valgkomite:

Bjørn Atle Gildestad, formann

Håvar Menken        

  "Web Master" Halvor Sogn Haug    halvorsh@gmail.com

Eirik Ølberg 28.02.2020 13:33

Jørgen Sundstrup 24.09.2019 13:56

Hvorfor står der to sengeborde og en gril i skoven overfor Luskersen 2?
Er der nogen der savner det?

Bernt Kåre ekeberg 02.07.2019 08:52

Hei. Vi har hørt rykter om vann og kloakk. Snakket med kommunen og det tar noen år. Men ett spørsmål. Vet at flere danner ett AS og da kan vi få igjen moms ?

Elisabeth 19.09.2017 08:52

Forslag. Kan vi ha en eller to felles kanoer til bruk av medlemmene? Vi kan ha egne årer og vester. Da slipper vi vrak av kanoer som blir liggende i årevis

Johan 30.08.2015 21:02

Hei, ønsker og sende, leder av vellet en mail. Kan noen hjelpe meg? Send gjerne meg en mail. Johan@tidemand.net

Mvh Rein Sørnes Hansen 05.11.2014 18:46

Til info, - mellom den 14 og 20 okt. har vi hatt innbrudd i hytta. De tok seg inn gjennom et knust vindu. Og tok en 1/4 akevitt, 5-6 pils og en samekniv.

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...