Luskeråsen Vel

Overskrift

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 LUSKERÅSEN VEL

Årsmøtet ble avholdt på P-plassen øverst på åsen, påskeaften lørdag 19.april 2014 kl. 10. Årsmøtet ble ledet av styrets leder, Bjørn Atle Gildestad.

OPPTELLING AV FRAMMØTTE

  • 24 hytteeiere stilte opp. Av styrets fire medlemmer, var alle til stede. Valgkomiteen to medlemmer, Geir Høiby og Ragnar Roll, var også til stede.

GODKJENNING AV INNKALLING

  • Det kom ingen merknader til innkalling som skjedde ved e-post og henvisning til velforeningens nettside www.luskeraasen.com.

UNDERTEGNING AV ÅRSMØTEPROTOKOLL

  • Det nye styret bestemte seg for åsignere årsmøteprotokoll.

ÅRSBERETNINGEN

  • Årsberetningen for 2013 ble lagt ut på hjemmesiden i god tid før årsmøtet, og årsmøtet hadde ingen merknader til den.

REGNSKAP

PLANER FOR 2014

  • ·         SKILØYPER: Styret har planer om å få til en ny nedfart fra toppen av åsen. Det vil koste noen kroner, og styret har i budsjettet for 2014 satt av kr. 10.000.Håvar Menken orienterte om kommunenes planer om ny bru over Yddeåni som gjør at løypemaskina på Yddin kan kjøre over elva. Da kan den øke kapasiteten betydelig og forhåpentligvis gi bedre skiløyper mellom Vangsjøen og Yddin.
  • DUGNAD: Høstens dugnad blir 4.oktober. Oppgavene blir å vedlikeholde den nye løypetraseen og hindre ettervekst av busk og kratt, i tillegg til at vi må ta et betydelig ansvar for vedlikehold av hovedløypa mellom myra nord for Rennsennbekken og Lomtjednet nærmere Yddin

KONTINGENT

  • Styret fordeslo at kontingenten settes til kr 200, med ny framtidig betalingsfrist 1.juni – gjeldende fra 2014. Dette ble vedtatt.

VALG

  • To styremedlemmer, Bjørn Atle Gildestad og Håvar Menken, stod på valg. Gildestad ønsket å trekke seg fra styret etter fire år, og benkeforslag på Wenie Nagell som ny styreleder ble vedtatt. Håvard Menken ble gjenvalgt. Thorvald Abrahamsen og Anders Eckhoff stod ikke på valg. Styret består nå av Håvar Menken, Thorvald Abrahamsen, Anders Eckhoff og Wenie Nagell.
  • Valgkomiteen; Styret foreslo avgått styremedlem Bjørn Atle Gildestad og Ragnar Roll som medlemmer i valgkomiteen. Dette ble vedtatt.


Luskeråsen 03.06.14

Thorvald Abrahamsen  Håvar Menken  Anders Eckhoff     Wenie Nagell

Nyeste kommentarer

21.07 | 05:25

Hei Eiv, Jeg tenkte å la kanoen min ligge ved enden av Rensenn vannet...

10.07 | 06:16

Hei, finnes det en Facebook-side for Luskeråsen vel, der man kan dele erfar...

23.06 | 20:11

Hei! På min eiendom 38/8 nede ved Rensenn ligger det noen båter. Disse b...

15.05 | 14:46

Tidlig vår i år. På deler av vannet har isen gått i løpet av helga. Noen har t o...