Velkommen til hjemmesiden vår

Luskeråsen er klar for vinteren. 
18 medlemmer stilte på dugnaden 07.10 og bidro til å gjøre Luskeråsen forberedt til kommende vinter. 
Foruten fjerning av ettervekst langs veier og skiløyper ble det rensket opp også i den "gamle nedkjøringen" til Rensennvatnet.
Luskeråsen Vel har i løpet av sommeren fått tillatelse fra kommunen til å preparere skiløype ved hjelp av scooter/ATV over isen i retning Midthøgda/Hestekampen.
Vi har derfor fått gravemaskin til å utbedre traseen ned til vannet slik at denne kan kjøres med stor maskin.
Den vil ikke bli kjørt hver gang, men de gangene løypemannskapene finner det nødvendig.
Så får vi håpe at når vinteren finner det for godt å komme, så blir det på en slik måte at vi kan glede oss over å kunne ta en skitur.

Nye vedtekter
Last ned de nye vedtektene her: https://www.dropbox.com/s/omnjnkcqzgpqteh/Vedtekter_150417LV.pdf?dl=0

Bra frammøte og god steming på påskeskirennet påakeaften. 

Til tross for vinterferielignende temperaturer og fravær av den sterkt etterlyste påskesola med tilhørende varmegivende effekt, møtte folk opp i stort antall på påskeskirennet på Luskeråsen stadion påskeaften. 

Til tross for grenseløs kunnskapsmangel på de fleste områder innenfor påskerennets spørsmål var stemningen god og det ble konkurrert i en rekke øvelser. Et til de grader overdimensjonert grillbål ble tatt i bruk – og tilstedeværende representant for grunneierene lovet at bålet skulle bli vesentlig større neste år. Om dette også da vil kreve tilstedeværelse fra Valdres Brann- og Redningsetat vil komiteen komme tilbake til i god før vi sparker i gang Påskeskirennet på Luskeråsen 2018. 

Takk for fremmøtet til alle og vel møtt til neste år! Og aller mest takk til Hilde og Ingeborg for initiativ og gjennomføringsevne.

Se flere bilder fra påskeskirennet i albumbet!

Innkalling til Årsmøte

Da er det denne tiden av året igjen, og vi vil dermed inkalle til årsmøte!

Ny web-ansvarlig

Fra januar 2017 har Halvor Sogn Haug avløst Terje Strøm som web-ansvarlig på vår hjemmeside.

Styret retter en stor takk til Terje for det arbeidet han har utført gjennom mange år.

De av dere som ønsker å få inn stoff på hjemmesiden kan kontakte Halvor på:     halvorsh@gmail.com

Som tidligere kan melding om endring av e-postadresse sendes til vår kasserer Thorvald Abrahamsen. thv.abr@getmail.no

Eiendomskatt i Øystre Slidre Kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt fra år 2018 med 2 0/00 og denne satsen vil gjelde til og med 2020. Det er ikke sagt noe om evt. bunnfradrag og ifølge talsperson i administrasjonen er det stor sannsynlighet for at det ikke blir noe bunnfradrag. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Til våren kommer kommunen pr brev til å informere alle bolig- og hytteeiere om opplegg og struktur. Informasjon vil etter vert bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Det skal avholdes takster i 2017, også på bruk og verk, for å få lik taksering(grunnlag) for alle eiendommer i kommunen. Takst vil bli avholdt enten av kommunens ansatte eller innleid takseringsfirma. For hver eiendom vil lokale forhold bli vurdert, taksten bygger på utvendig besiktigelse og beliggenhet.

Etter eigedomsskatteloven § 8 A-2 er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten følgende:
«Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salstilhøve ved fritt sal.»

Ifølge Valdresavisen vil innføringen av eiendomsskatten føre til økte inntekter for kommunen på kr 20 mil., hvorav 80 % kommer fra hytteeiendommer.

40 % innkrevd eiendomsskatt skal benyttes til kommunal drift og investering, 60 % til eiendomsutvikling i hele kommunen(landbruk, turisme, hyttefeltutvikling, infrastruktur osv.). % delen til næringsutvikling settes på fond. Det må lagast eigne vedtekter for fondet.

Ifølge samme avis har hyttefolket markert at eiendomsskatt på hytter må føre til at det blir brukt penger på fellestiltak som løyper, tur og sykkelstier. Dette har ordføreren lovt å oppfylle.

  Hytteved til eget bruk

Som de fleste av dere er kjent med, skjer det en utbygging/ fortetting vest for Luskeråsen, område Hestekampen, i regi av Erik Onstad og Eivind Berger. Adkomstvei og hyttetomter har kommet i konflikt med vår skiløype over Luskertoppen. I området fra ny vei et godt stykke oppe i bakken og opp mot toppen har utbyggerne hugget trær i en planlagt skitrase. Utbyggerne har gitt velmedlemmene adgang til å forsyne seg av trærne til ved til eget bruk. Hvis man er usikker på hvor dette er, kan man kontakte Erik Onstad på tlf. 91 81 79 69.

  Hilsen
Styret i Luskeråsen Vel


Revisjon av arealandelen i 

Kommuneplanen for Øystre Slidre 

Kommune, nye veier og fortetting.

Styret i Luskeråsen Vel har avgitt høringsuttalelse til kommunen.

Vår konklusjon er at vi protesterer på ny vei fra Spissebu til Hestekampen.
På valdreskart.no har veien betegnelsen V-LHM-SB. Hensikten med veien var, under forutsetning av at det også bygges ny vei fra Bjødnaholet til Spissebu, først og fremst for å få kortere vei til Hestekampen og å begrense trafikken over Rennsennstølen.

Vi protesterer også på fortetting på Luskeråsen .
Kommunen ønsker fortetting i flere hytteområder for om mulig å få til et regningssvarende vann og avløpsnettet langs aksjen Gravfjellsområdet over Luskeråsen til Buahaugen.

Styret

               
 
             

Grasrotandel til Luskeråsen Vel
Luskeråsen Vel, organisasjonsnummer 995 784 270, ble 18. april 2013 registrert som deltager i grasrotandelen.
Vi er registrert i kategori:
1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger.
Grasrotandelen gir deg som spiller av alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Bingo, mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller forening du mener fortjener det mest.
For å knytte deg til Grasrotandelen, må du ha Norsk Tipping Spillekort. Du kan knytte deg til hos kommisjonæren, via internett, SMS eller Norsk Tipping Mobilspill.
Du kan bytte grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Grasrotandelen utgjør 5 % av spilleinnsats.

For flere opplysninger, gå til:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Terje Strøm | Svar 24.08.2017 16.44

Veien fra postkassen og opp til oppslagstavlen er vesentlig mer hullete enn andre veger i området. Kan velet kontakte vegstyret for å bedre forholdet? Terje Str

Elisabeth | Svar 20.08.2017 14.59

Jeg er på tur ned til vannet, midt i den gamle skiløypa har en traktor vært. Har de begynt på den nye veien? Komm. mente om 50år de, da jeg spurte?

Elisabeth | Svar 21.07.2017 20.46

HUSK BÅNDTVANG. LA SAUENE ,HAREPUS OG ANDRE DYR VÆRE IFRED. Ser hver dag at noen hunder går løse

Elisabeth | Svar 30.04.2017 08.08

Fine forhold med DAB+ på radioen etter at FM båndet er slutt.

lilleby | Svar 17.04.2017 09.43

Gammel stavtrinse funnet på myra etter skirennet påskeaften.
Mvh Håkon Lilleby

Kirsten og Sverre Rolandsgard | Svar 21.03.2017 12.32

Nå må vi passe på vi som har Ring hytta varm. Telenor har jobba med linjene og da kan det hende vi får for stor strømregning. Det har i allefall vi fått.

Falsen | Svar 22.11.2016 12.32

Jeg har DAB radio og har gode signaler

Ane | Svar 29.10.2016 13.10

Har noen DAB signaler? Min radio gir beskjed om at det ikke er tilgjengelig.

Eivind Berger | Svar 21.07.2016 17.13

Strøm til toppen !

Ane Heiberg Simonsen | Svar 19.07.2016 17.23

Er det noen som vet hva slags grøft som graves ned fra Luskertoppen?

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.09 | 10:52

Forslag. Kan vi ha en eller to felles kanoer til bruk av medlemmene? Vi kan ha egne årer og vester. Da slipper vi vrak av kanoer som blir liggende i årevis

...
24.08 | 16:44

Veien fra postkassen og opp til oppslagstavlen er vesentlig mer hullete enn andre veger i området. Kan velet kontakte vegstyret for å bedre forholdet? Terje Str

...
20.08 | 14:59

Jeg er på tur ned til vannet, midt i den gamle skiløypa har en traktor vært. Har de begynt på den nye veien? Komm. mente om 50år de, da jeg spurte?

...
21.07 | 20:46

HUSK BÅNDTVANG. LA SAUENE ,HAREPUS OG ANDRE DYR VÆRE IFRED. Ser hver dag at noen hunder går løse

...
Du liker denne siden