Dugnad i Luskeråsen Vel


Årets dugnad finner sted lørdag 5. oktober kl. 10.00.


Oppmøtested til den årlige dugnaden i Luskeråsen Vel er første parkeringsplass, der årsmøtet avholdes.


Dugnaden vil i hovedsak dreie seg om følgende:

  • Løyperydding ettervekst
  • Evt. rydding i ny trase mot Hestkampen 

  • Sette opp staur for løypemerking
  • Lett rydding av stier

 

Vi har også ansvar for strekningen Lomtjednet til Rensennbekken i hovedløypenettet til Mellad’n. Orientering om behov for rydding blir gjort på dugnadsdagen.  


Vårt ønske er at noen stiller med motorsag og ryddesag (hvis noen har). Ellers er vårt behov håndsager og greinkuttere. Velet stiller med bensin og kjedeolje.


Fordeling av arbeidsoppgaver og annen informasjon vil bli gitt ved fremmøte.


Etter dugnaden samles vi som tidligere år hos den gjestfrie familien Haug i hytte 24 for en enkel bevertning og hyggelig samvær.


Styret


VVA – plan (Vassmiljø – Vassforsyning og Avløp) 

I styremøte den 29. juli ble det besluttet å kontakte kommunen(ØSK) for et facts – finding møte vedrørende VVA - planen . Møtet ble avholdt 12. august. Tilstede fra Luskeråsen var styrets formann Steinar Thon og vel medlem Jan Gottschal. 

Vedlagt følger referat, som er oversendt ØSK. 

Gitt den store interessen for dette temaet oppfordrer vi enhver til også individuelt å ta kontakt med kommunen, både administrasjonen og politikerne, med synspunkter, spørsmål etc., da vellets styre ikke har ubegrensede ressurser til rådighet for å drive denne saken. 

Styret vil på sin side være takknemlig for å få lov å dele den nye informasjonen som måtte mottas gjennom slike kontakter. 

Styret i Luskeråsen Vel 

Steinar Thon 
Styrets formann


Møtereferatet kan finnes ved å trykke på denne linken: 

Dugnad er gøy!
Til vinteren blir løypene mellom Luskeråsen og Hestkampen  koblet sammen.
Det har vært stor dugnadsaktivitet i Luskeråsen i sommer. To lørdager i juli har grupper på +/- 10 personer gjort en fremragende jobb med å hogge ned og rydde løype traséen som skal gå mellom Luskeråsen og Hestkampen. Her har det stått igjen ca. 420 meter. Motivasjonen for jobben er først og fremst å spare noen kroner på løypepreparering. Nå trenger ikke løypemannskapet kjører flere kilometer tur/retur både på Hestkampens side og hos oss på Luskeråsen. Den nye traseen kan også bli en trivelig variant, kanskje spesielt på dager været ikke er det mest innbydende til langturer. 
Luskeråsen har tatt sin del av hogst og ryggejobben – i skrivende stund har Hestkampen folket litt igjen. Når dette er gjort vil en gravemaskin fjerne røtter og større steiner, samt nivellerer noe.

Løypen skal være klar til vintersesongen. Luskeråsen vel vil også sørge for å ha løype helt ned til Rennsenn for dem som vil ta snarvegen over vannet. Dette har vært gjort de siste to sesonger. 

Luskeråsen vel vil takke alle som gjorde en utmerket jobb i sommer. Vi led ikke selv om det var varmt dugnadsdagene. Etter at dagens økt var unnagjort hadde vi hyggelige grillfester. Mange fikk nye, gode bekjentskaper i Luskeråsen.

Velkommen til høstens dugnad!


På vegne av Luskeråsen vel

Yngvar Aarebrot

Båter og kanovrak ved Rennsenn 

Styret ber om, etter oppfordring fra ett av våre medlemmer, at de som har kanovrak liggende ved Rennsenn, der den gamle skitraseen kommer ned, om å fjerne vrakene i løpet av vår/sommer.

Det ligger også 2 båter i nordenden av Rennsenn. Båtene ser ut til å være i en slik tilstand hvor det er vanskelig å tenke seg at de noen gang kommer på vannet igjen. 

Av hensyn til miljø og trivselsfaktor vil styret oppfordre til at båtene blir fjernet. Hvis det ikke er noen på Luskeråsen som eier båtene, men at noen kjenner til hvem som er rettmessig eier, at man oppfordrer vedkommende til å få båten/e fjernet.

Styret i LV

Årsmøteprotokoll for 2019
Årsmøteprotokollen er nå lagt ut, og ligger til venstre under "Årsm. Protokoll 2019".

Kontingent 2019 
Av erfaring er det noen medlemmer som ikke får e-post fra meg fordi den går i Spammail. 
Det er sendt ut melding om kontingent for 2019 på kr 300, forfall var 1. juni. For de som ikke har mottatt melding og ikke betalt, kan kontingent for 2019 betales til konto 6024.30.07596.

VVA plan for Øystre Slidre Kommune 
Til orientering ble VVA plan vedtatt i kommunestyre 25. april 2019. Planen finner dere på kommunens hjemmeside under: 
"Plan, bygg og eiendom/finn planer/kommunedelplan for vassmiljø, vassforsyning – avløp."

Rennsennområdet er behandlet under punkt 4.5 og figur 9 i planen, som er på 28 sider og som gjelder for perioden 2018 – 2028. 
Det ser ut til at vi blir knyttet til renseanlegg ved Spissebu og vannforsyning fra Røyre med høydebasseng på Luskertoppen.

Brøyting på Luskeråsen

 

For å unngå klage på brøyting til hyttene på Luskeråsen, ber Erik Onstad den enkelte hytteeier i forkant av hyttebesøk om å sende en SMS til:            918 17 969

 

Innhold i SMS må være:

·         Navn

·         Hyttenummer (Luskeråsen ??)

·         Dato dere kommer opp.

 

Vi har forståelse for at det ikke er nødvendig å brøyte inn til alle hyttene når snøen laver ned kontinuerlig og det ikke er eiere eller gjester på hytta.

 

Onstad ber om varsling 3 dager før ankomst, men det er ikke behov for varsling før vinterferie og påske.

 

Vennlig hilsen

 

Styret i Luskeråsen Vel

Oppsummering etter dugnad den 6. oktober 2018 kl. 10.00

Været var litt kjølig, men fremmøtet var bra, 33 voksne og 2 barn. Det var derfor tilstrekkelig mannskap til alle planlagte oppgaver. I tillegg til at våre egne skitraseer ble ryddet, var det også 3 team som ryddet vår trase av Mellad’n løypa, helt fra der veien til Vangsjøen krysser Rennsennbekken og ned til Lomtjern. Videre ble greinene om lå på høyre side langs veien etter krysset(der veien deler seg før hytta til Johannes Haug) samlet i en haug for brenning. Det ble også ryddet ved utsiktspunktet på Luskertoppen og det var også nok folk til å kutte ned kratt og små granplanter etc. langs veien opp til Luskeråsen og inn til veis ende.

Etter dugnaden samlet vi oss hos fam. Haug for varm og kald drikke, som tidligere fantastiske kanelsnurringer og nytt av året wienerpølser med lompe/brød og nødvendig tilbehør.

Takk til alle som deltok og en spesiell takk til fam. Haug som sørget for et hyggelig samvær etter dugnaden.

 

Styret

Rekordframmøte, påskesol, appelsiner og Kvikk Lunch

For andre året på rad ble det påskeskirenn på Luskeråsen også i 2018 – nærmere bestemt på «myra – der – hvor – skiløypa – pleide – å - snu- før – den-  fikk – en –ny –trase – over – åsen».

Målt etter oppmøte, antall blide deltakere, konsumet av gratis Kvikk Lunch OG dansetrinnene til gamle vinterslagere som OL-floka og ikke minst den offisielle VM-sangen fra VM p å ski I oSlo i 1982, må arrangementet kunnes sies å være vellykket. Måler man derimot arrangementet etter inntak av gratis appelsiner, de generelle religionskunnskapene på Quizzen og evnen til å treffe åpningen på et melkespann med en liten plastball, må arrangementet sies å være et bomskudd….

Det ble i løpet av arrangementet kåret vinnere i klassen for «Null-løp» (dvs de som greide å gå to runder på myra på så lik tid som mulig) og kunnskapsQuizz. Til sistnevnte vil arrangørene bemerke at mens svarene på spørsmål om politikk, religion og naturfag sprikte i alle retninger, svarte absolutt alle riktig på spørsmålet om hvor gamle Marcus&Martinus vil være i 2042…..

Styret takker fort responsen, oppmøtet og hyggelige tilbakemeldinger og ønsker velkommen til nytt påskeskirenn neste år.

Inkalling til årsmøte 2018
Det er den tiden året igjen, og vi kaller derfor inn til årsmøte.


Infoskriv fra Melladn Turløyper

Retrospektiv Påskeskirenn 2017
Bra frammøte og god steming på påskeskirennet påakeaften. 
Til tross for vinterferielignende temperaturer og fravær av den sterkt etterlyste påskesola med tilhørende varmegivende effekt, møtte folk opp i stort antall på påskeskirennet på Luskeråsen stadion påskeaften. 

Til tross for grenseløs kunnskapsmangel på de fleste områder innenfor påskerennets spørsmål var stemningen god og det ble konkurrert i en rekke øvelser. Et til de grader overdimensjonert grillbål ble tatt i bruk – og tilstedeværende representant for grunneierene lovet at bålet skulle bli vesentlig større neste år. Om dette også da vil kreve tilstedeværelse fra Valdres Brann- og Redningsetat vil komiteen komme tilbake til i god før vi sparker i gang Påskeskirennet på Luskeråsen 2018. 

Takk for fremmøtet til alle og vel møtt til neste år! Og aller mest takk til Hilde og Ingeborg for initiativ og gjennomføringsevne.

Se flere bilder fra påskeskirennet i albumbet!

Innkalling til Årsmøte 2017

Da er det denne tiden av året igjen, og vi vil dermed inkalle til årsmøte!

Ny web-ansvarlig

Fra januar 2017 har Halvor Sogn Haug avløst Terje Strøm som web-ansvarlig på vår hjemmeside.

Styret retter en stor takk til Terje for det arbeidet han har utført gjennom mange år.

De av dere som ønsker å få inn stoff på hjemmesiden kan kontakte Halvor på:     halvorsh@gmail.com

Som tidligere kan melding om endring av e-postadresse sendes til vår kasserer Thorvald Abrahamsen. thv.abr@getmail.no

Eiendomskatt i Øystre Slidre Kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt fra år 2018 med 2 0/00 og denne satsen vil gjelde til og med 2020. Det er ikke sagt noe om evt. bunnfradrag og ifølge talsperson i administrasjonen er det stor sannsynlighet for at det ikke blir noe bunnfradrag. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Til våren kommer kommunen pr brev til å informere alle bolig- og hytteeiere om opplegg og struktur. Informasjon vil etter vert bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Det skal avholdes takster i 2017, også på bruk og verk, for å få lik taksering(grunnlag) for alle eiendommer i kommunen. Takst vil bli avholdt enten av kommunens ansatte eller innleid takseringsfirma. For hver eiendom vil lokale forhold bli vurdert, taksten bygger på utvendig besiktigelse og beliggenhet.

Etter eigedomsskatteloven § 8 A-2 er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten følgende:
«Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salstilhøve ved fritt sal.»

Ifølge Valdresavisen vil innføringen av eiendomsskatten føre til økte inntekter for kommunen på kr 20 mil., hvorav 80 % kommer fra hytteeiendommer.

40 % innkrevd eiendomsskatt skal benyttes til kommunal drift og investering, 60 % til eiendomsutvikling i hele kommunen(landbruk, turisme, hyttefeltutvikling, infrastruktur osv.). % delen til næringsutvikling settes på fond. Det må lagast eigne vedtekter for fondet.

Ifølge samme avis har hyttefolket markert at eiendomsskatt på hytter må føre til at det blir brukt penger på fellestiltak som løyper, tur og sykkelstier. Dette har ordføreren lovt å oppfylle.

Revisjon av arealandelen i 

Kommuneplanen for Øystre Slidre 

Kommune, nye veier og fortetting.

Styret i Luskeråsen Vel har avgitt høringsuttalelse til kommunen.

Vår konklusjon er at vi protesterer på ny vei fra Spissebu til Hestekampen.
På valdreskart.no har veien betegnelsen V-LHM-SB. Hensikten med veien var, under forutsetning av at det også bygges ny vei fra Bjødnaholet til Spissebu, først og fremst for å få kortere vei til Hestekampen og å begrense trafikken over Rennsennstølen.

Vi protesterer også på fortetting på Luskeråsen .
Kommunen ønsker fortetting i flere hytteområder for om mulig å få til et regningssvarende vann og avløpsnettet langs aksjen Gravfjellsområdet over Luskeråsen til Buahaugen.

Styret

               
 
             

Grasrotandel til Luskeråsen Vel
Luskeråsen Vel, organisasjonsnummer 995 784 270, ble 18. april 2013 registrert som deltager i grasrotandelen.
Vi er registrert i kategori:
1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger.
Grasrotandelen gir deg som spiller av alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Bingo, mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller forening du mener fortjener det mest.
For å knytte deg til Grasrotandelen, må du ha Norsk Tipping Spillekort. Du kan knytte deg til hos kommisjonæren, via internett, SMS eller Norsk Tipping Mobilspill.
Du kan bytte grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Grasrotandelen utgjør 5 % av spilleinnsats.

For flere opplysninger, gå til:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Marit Øveraasen | Svar 01.10.2019 21.12

131

Marit Øveraasen og Erling Ophaug | Svar 01.10.2019 21.12

Hei, vi er nye på Luskeråsen og tenkte å møte på dugnaden. Hvor er første parkeringsplass? Vi holder til i nr 132

Falsen | Svar 24.06.2019 17.10

Var på kommunehuset, for å høre nytt om vann og kloakk.
Fikk da vite at vi muligens ville være påkoblet innen 2 år. Alle må kobles på. noen andre hørt noe?

Geir Høiby | Svar 27.12.2018 12.05

Hvorfor får ikke vi noen fordeler og rabatter når vi bidrar med penger til løype kjøring.Vi blir oppfordret til å betale mer enn de andre løype nettene.

Bjørn Atle Gildestad | Svar 24.10.2018 11.08

SENG SELGES! Meget pen køyeseng 70x200 selges. Den må hentes på Luskeråsen. Ring 91 55 84 18, så avtaler vi pris og tid for henting.

Eva Wangen | Svar 09.03.2018 15.27

Parkeringsplassen ved oppslagstavla er dårlig brøytet, lite med plass til parkering. Er dette en sak for Vellet?

Eva Wangen | Svar 09.03.2018 15.19

Hei.
Er det noen som hvet hvorfor parkeringsplassen ved oppslagstavla er så dårlig brøytet? Har alltid kunnet parkere her, men nå er det dårlig med plass.

Terje Strøm | Svar 24.08.2017 16.44

Veien fra postkassen og opp til oppslagstavlen er vesentlig mer hullete enn andre veger i området. Kan velet kontakte vegstyret for å bedre forholdet? Terje Str

Elisabeth | Svar 20.08.2017 14.59

Jeg er på tur ned til vannet, midt i den gamle skiløypa har en traktor vært. Har de begynt på den nye veien? Komm. mente om 50år de, da jeg spurte?

Elisabeth | Svar 21.07.2017 20.46

HUSK BÅNDTVANG. LA SAUENE ,HAREPUS OG ANDRE DYR VÆRE IFRED. Ser hver dag at noen hunder går løse

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.10 | 21:12

131

...
01.10 | 21:12

Hei, vi er nye på Luskeråsen og tenkte å møte på dugnaden. Hvor er første parkeringsplass? Vi holder til i nr 132

...
24.09 | 15:56

Hvorfor står der to sengeborde og en gril i skoven overfor Luskersen 2?
Er der nogen der savner det?

...
02.07 | 10:52

Hei. Vi har hørt rykter om vann og kloakk. Snakket med kommunen og det tar noen år. Men ett spørsmål. Vet at flere danner ett AS og da kan vi få igjen moms ?

...
Du liker denne siden