Velkommen til hjemmesiden vår

Dugnad på Luskeråsen 3. oktober 2020 

Den tradisjonelle dugnaden begynte i det øyeblikk årsmøtet ble avsluttet, og her deltok de som også hadde deltatt på årsmøtet. Grupper av varierende størrelse spredte seg og tok for seg oppgaver som inspeksjon og rydding av løypetraseen over toppen av åsen, nedfarten mot Bjødnaholet, strekningen fra Vangsjøveien mot krysset med hovedløypen, nedfarten og den nye forbindelsen med Hestekampen etc. Et lag ryddet vekk et kanovrak fra Rennsenns bredd og ekspederte det like gjerne rett til miljøstasjonen. Også stien nedover vestlia ned til heimstølene ble inspisert og ryddet for ettervekst. Et veltet tre over omtrent det høyeste punktet på løypetraseen var identifisert som en dugnadsjobb, men var på prisverdig vis fjernet av noen som gjorde en innsats på forhånd. Og som en etterpå jobb vil Vidar Vatningen erstatte brukne og forsvunne løypestikker der det trengs. 

Til alle gode hjelpere vil jeg si tusen takk for flott innsats til beste for felleskapet.

Denne gangen fant styret det ikke tilrådelig å arrangere en sosial happening som avslutning på dugnaden. De siste års sammenkomster på tunet hos familien Sogn Haug var i ferd med å bli en hyggelig tradisjon, og mange med meg savnet sikkert dette. Vi håper at omstendighetene er på vår side neste år. 

Ha en fortsatt fin Lusker høst! ​

Velkommen til hjemmesiden vår

LUSKERÅSEN VEL

Årsmøte og dugnad 3. oktober 2020

Årsmøte i Luskeråen  Vel avholdes:

Lørdag 3. oktober 2020 kl. 10.00. Fremmøte på første parkeringsplassen på åsen.

Saksliste og årsmøtedokumenter ble utsendt med eposten datert 2020-02-29. Disse forblir uendret med ett unntak:

Med referanse til sakslistens punkt 9 foreslår styret at funksjonstiden for medlemmene av det sittende styret forlenges med ett år, dvs. at valg av medlemmer på valg nå først skjer på årsmøtet 2021, og at valg av medlemmer på valg 2021 kommer på valg i 2022. Dette begrunnes med at årsmøte 2021 presumptivt vil avholdes allerede ca. et halvt år etter årsmøte 2020. Samtlige medlemmer av det sittende styret har sagt seg villig til å akseptere en slik løsning. Styret har også vært i kontakt me valgkomiteen ved Bjørn Atle Gildestad, som heller ikke hadde innvendinger.

Styret ber årsmøte 2020 om vedtak iht. dette. Vi minner om at for dem som ikke har anledning til å delta, kan stemmegiving skje ved fullmakt som sendes styrets leder steinar.thon@outlook.com

Til orientering ligger årsmøtedokumentene på vår hjemmeside.

Dugnad 3. oktober 2020

Styret inviterer til dugnad samme dag, i direkte forlengelse av årsmøtet, dvs. ca. kl 1100 lørdag 3. oktober. Dette kan imidlertid bli avlyst dersom signaler fra myndighetene tilsier det. Uansett bør vi avstå fra den sedvanlige sosiale happeningen etter endt dyst. 

Vel møtt i høst solen!

Med vennlig hilsen

Steinar Thon

Styreleder


Hund angrep sauer på Luskeråsen

Saker kjenner vi til er omtalt i Oppland Arbeiderblad, Gudbrandstølen og også lagt ut på NRK Innlandet lørdag kl 16.43.
Hendelsen skjedde lørdag ettermiddag ca. kl. 14.00.
Den som var vitne til hendelsen forteller: ”Jeg sto ute og malte, og plutselig raste en sau etterfulgt av en hund forbi og nedover lia. Jeg løp etter, da jeg kom til sto den over og bet sauen. Etter jeg fikk jaget den vekk fra den ene sauen, fortsatte den jakten på resten av flokken.
Hunden var dessverre alt for rask til at jeg klarte å få tak i den, så jeg ringte politiet. I mellomtiden hadde hunden dessverre tatt et lam og bitt selve beinet i bakbeinet tvers av. Dette lammet ble liggende mellom mim og naboens hytte, og måtte avlives når beitelaget kom til.
Både politiet og beitelaget jaktet på hunden, men klarte dessverre ikke å lokalisere den. I alt ble tre sauer bitt.
Jeg kjenner dessverre ikke rasen, men det var en mellomstor, mørkbrun hund med kort pels og spisse ører.
Hunden hadde et kort turbånd på seg, så den har tydeligvis slitt seg fra noen som ikke skjønner hvor sterk en hund blir når den får los på sau.
Jeg har ikke sett denne hunden i vårt hyttefelt tidligere. Noen naboer mente de hadde hørt mye hundebråk fra Hestekampen om morgenen, så det er mulig den kom derfra.
Vet ikke om det er mulig å få spredd dette, men det hadde vært fint om det er mulig i tilfelle noen har sett hunden og vet hvem det er sin, i så tilfelle bør de kontakte politiet.
I alle tilfelle bør det fungere som en påminner til alle med hund rundt om på hyttene om hva som fort kan skje hvis de ikke passes godt nok på.”
Ellers viser vi til siste innlegg på facebook på vår hjemmeside Luskeraasen.com

Innkalling til årsmøte - AVLYST

På grunn av koronasituasjonen og hytteforbud, er årsmøtet avlyst inntil videre.

Sikring av brønner på Luskeråsen


Vi viser til protokoll fra årsmøtet:


Da de såkalte Andstor hyttene ble bygget tidlig på 70 tallet, ble det anlagt flere brønner. Vi antar at flere av disse ikke lenger er i bruk. Styret kjenner ikke til hvor mange brønner det er og hvor de ligger. Det er de opprinnelige brukere av brønnene som sammen med grunneierne har ansvar for å sikre brønnene.

Styret i LV oppfordrer brukere/tidligere brukere og grunneiere til å sikre brønnene. Dersom medlemmer observerer brønner som utgjør fare, skal styret stille seg som formidler av spesifikke henvendelser til grunneiere, tidligere brukere eller nabohytter til brønnen .


Luskeråsen Vel

Oppsummering etter dugnad den 5. oktober 2019 kl. 10.00

Været var litt kjølig, men sola varmet etter hvert fra knallblå himmel. Fremmøte var bra, 29 deltok.

Det var derfor tilstrekkelig mannskap til alle planlagte oppgaver. I tillegg til at våre skitraseer ble ryddet og merket, var det også et team som ryddet sti med utgangspunkt fra vei nedenfor hytte 24 Haug og ned til en støl hvor det skal være en sti videre ned til Fullsenveien. Vi har også en forpliktelse overfor Mellad’n om rydding av hovedløypa på strekningen mellom myra nord for Rennsennbekken og ned til Lomtjern. Det ble gjort en fin jobb her i 2018. Det stykket som gjensto ble i år ryddet av styrets formann i Mellad’n, medlem hos oss.

Videre fikk vi ryddet opp i kano- og båtvrak, som har vært omtalt i informasjon til medlemmer og på vår hjemmeside. Ett båtvrak ble brent og den ene kanoen som var defekt, fikk vi båret opp til vei og Vidar fraktet den ned til gjenbruksstasjonen samme dag. Bra.

Etter dugnaden samlet vi oss hos familien Haug for varm og kald drikke, og som tidligere fantastiske kanelsnurringer og det som nå er blitt tradisjon, wienerpølser med lompe/brød og nødvendig tilbehør.

Takk til alle som deltok og en spesiell takk til familien Haug som sørget for et hyggelig samvær etter dugnaden.

Når det gjelder stier i området vårt, vil vi komme tilbake med mer informasjon på forsommer 2020.

Styret

VVA – plan (Vassmiljø – Vassforsyning og Avløp) 

I styremøte den 29. juli ble det besluttet å kontakte kommunen(ØSK) for et facts – finding møte vedrørende VVA - planen . Møtet ble avholdt 12. august. Tilstede fra Luskeråsen var styrets formann Steinar Thon og vel medlem Jan Gottschal. 

Vedlagt følger referat, som er oversendt ØSK. 

Gitt den store interessen for dette temaet oppfordrer vi enhver til også individuelt å ta kontakt med kommunen, både administrasjonen og politikerne, med synspunkter, spørsmål etc., da vellets styre ikke har ubegrensede ressurser til rådighet for å drive denne saken. 

Styret vil på sin side være takknemlig for å få lov å dele den nye informasjonen som måtte mottas gjennom slike kontakter. 

Styret i Luskeråsen Vel 

Steinar Thon 
Styrets formann


Møtereferatet kan finnes ved å trykke på denne linken: 

Dugnad er gøy!
Til vinteren blir løypene mellom Luskeråsen og Hestkampen  koblet sammen.
Det har vært stor dugnadsaktivitet i Luskeråsen i sommer. To lørdager i juli har grupper på +/- 10 personer gjort en fremragende jobb med å hogge ned og rydde løype traséen som skal gå mellom Luskeråsen og Hestkampen. Her har det stått igjen ca. 420 meter. Motivasjonen for jobben er først og fremst å spare noen kroner på løypepreparering. Nå trenger ikke løypemannskapet kjører flere kilometer tur/retur både på Hestkampens side og hos oss på Luskeråsen. Den nye traseen kan også bli en trivelig variant, kanskje spesielt på dager været ikke er det mest innbydende til langturer. 
Luskeråsen har tatt sin del av hogst og ryggejobben – i skrivende stund har Hestkampen folket litt igjen. Når dette er gjort vil en gravemaskin fjerne røtter og større steiner, samt nivellerer noe.

Løypen skal være klar til vintersesongen. Luskeråsen vel vil også sørge for å ha løype helt ned til Rennsenn for dem som vil ta snarvegen over vannet. Dette har vært gjort de siste to sesonger. 

Luskeråsen vel vil takke alle som gjorde en utmerket jobb i sommer. Vi led ikke selv om det var varmt dugnadsdagene. Etter at dagens økt var unnagjort hadde vi hyggelige grillfester. Mange fikk nye, gode bekjentskaper i Luskeråsen.

Velkommen til høstens dugnad!


På vegne av Luskeråsen vel

Yngvar Aarebrot

Årsmøteprotokoll for 2019
Årsmøteprotokollen er nå lagt ut, og ligger til venstre under "Årsm. Protokoll 2019".

Kontingent 2019 
Av erfaring er det noen medlemmer som ikke får e-post fra meg fordi den går i Spammail. 
Det er sendt ut melding om kontingent for 2019 på kr 300, forfall var 1. juni. For de som ikke har mottatt melding og ikke betalt, kan kontingent for 2019 betales til konto 6024.30.07596.

VVA plan for Øystre Slidre Kommune 
Til orientering ble VVA plan vedtatt i kommunestyre 25. april 2019. Planen finner dere på kommunens hjemmeside under: 
"Plan, bygg og eiendom/finn planer/kommunedelplan for vassmiljø, vassforsyning – avløp."

Rennsennområdet er behandlet under punkt 4.5 og figur 9 i planen, som er på 28 sider og som gjelder for perioden 2018 – 2028. 
Det ser ut til at vi blir knyttet til renseanlegg ved Spissebu og vannforsyning fra Røyre med høydebasseng på Luskertoppen.

Brøyting på Luskeråsen

 

For å unngå klage på brøyting til hyttene på Luskeråsen, ber Erik Onstad den enkelte hytteeier i forkant av hyttebesøk om å sende en SMS til:            918 17 969

 

Innhold i SMS må være:

·         Navn

·         Hyttenummer (Luskeråsen ??)

·         Dato dere kommer opp.

 

Vi har forståelse for at det ikke er nødvendig å brøyte inn til alle hyttene når snøen laver ned kontinuerlig og det ikke er eiere eller gjester på hytta.

 

Onstad ber om varsling 3 dager før ankomst, men det er ikke behov for varsling før vinterferie og påske.

 

Vennlig hilsen

 

Styret i Luskeråsen Vel

Oppsummering etter dugnad den 6. oktober 2018 kl. 10.00

Været var litt kjølig, men fremmøtet var bra, 33 voksne og 2 barn. Det var derfor tilstrekkelig mannskap til alle planlagte oppgaver. I tillegg til at våre egne skitraseer ble ryddet, var det også 3 team som ryddet vår trase av Mellad’n løypa, helt fra der veien til Vangsjøen krysser Rennsennbekken og ned til Lomtjern. Videre ble greinene om lå på høyre side langs veien etter krysset(der veien deler seg før hytta til Johannes Haug) samlet i en haug for brenning. Det ble også ryddet ved utsiktspunktet på Luskertoppen og det var også nok folk til å kutte ned kratt og små granplanter etc. langs veien opp til Luskeråsen og inn til veis ende.

Etter dugnaden samlet vi oss hos fam. Haug for varm og kald drikke, som tidligere fantastiske kanelsnurringer og nytt av året wienerpølser med lompe/brød og nødvendig tilbehør.

Takk til alle som deltok og en spesiell takk til fam. Haug som sørget for et hyggelig samvær etter dugnaden.

 

Styret

Rekordframmøte, påskesol, appelsiner og Kvikk Lunch

For andre året på rad ble det påskeskirenn på Luskeråsen også i 2018 – nærmere bestemt på «myra – der – hvor – skiløypa – pleide – å - snu- før – den-  fikk – en –ny –trase – over – åsen».

Målt etter oppmøte, antall blide deltakere, konsumet av gratis Kvikk Lunch OG dansetrinnene til gamle vinterslagere som OL-floka og ikke minst den offisielle VM-sangen fra VM p å ski I oSlo i 1982, må arrangementet kunnes sies å være vellykket. Måler man derimot arrangementet etter inntak av gratis appelsiner, de generelle religionskunnskapene på Quizzen og evnen til å treffe åpningen på et melkespann med en liten plastball, må arrangementet sies å være et bomskudd….

Det ble i løpet av arrangementet kåret vinnere i klassen for «Null-løp» (dvs de som greide å gå to runder på myra på så lik tid som mulig) og kunnskapsQuizz. Til sistnevnte vil arrangørene bemerke at mens svarene på spørsmål om politikk, religion og naturfag sprikte i alle retninger, svarte absolutt alle riktig på spørsmålet om hvor gamle Marcus&Martinus vil være i 2042…..

Styret takker fort responsen, oppmøtet og hyggelige tilbakemeldinger og ønsker velkommen til nytt påskeskirenn neste år.

Inkalling til årsmøte 2018
Det er den tiden året igjen, og vi kaller derfor inn til årsmøte.


Infoskriv fra Melladn Turløyper

Retrospektiv Påskeskirenn 2017
Bra frammøte og god steming på påskeskirennet påakeaften. 
Til tross for vinterferielignende temperaturer og fravær av den sterkt etterlyste påskesola med tilhørende varmegivende effekt, møtte folk opp i stort antall på påskeskirennet på Luskeråsen stadion påskeaften. 

Til tross for grenseløs kunnskapsmangel på de fleste områder innenfor påskerennets spørsmål var stemningen god og det ble konkurrert i en rekke øvelser. Et til de grader overdimensjonert grillbål ble tatt i bruk – og tilstedeværende representant for grunneierene lovet at bålet skulle bli vesentlig større neste år. Om dette også da vil kreve tilstedeværelse fra Valdres Brann- og Redningsetat vil komiteen komme tilbake til i god før vi sparker i gang Påskeskirennet på Luskeråsen 2018. 

Takk for fremmøtet til alle og vel møtt til neste år! Og aller mest takk til Hilde og Ingeborg for initiativ og gjennomføringsevne.

Se flere bilder fra påskeskirennet i albumbet!

Innkalling til Årsmøte 2017

Da er det denne tiden av året igjen, og vi vil dermed inkalle til årsmøte!

Ny web-ansvarlig

Fra januar 2017 har Halvor Sogn Haug avløst Terje Strøm som web-ansvarlig på vår hjemmeside.

Styret retter en stor takk til Terje for det arbeidet han har utført gjennom mange år.

De av dere som ønsker å få inn stoff på hjemmesiden kan kontakte Halvor på:     halvorsh@gmail.com

Som tidligere kan melding om endring av e-postadresse sendes til vår kasserer Thorvald Abrahamsen. thv.abr@getmail.no

Eiendomskatt i Øystre Slidre Kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt fra år 2018 med 2 0/00 og denne satsen vil gjelde til og med 2020. Det er ikke sagt noe om evt. bunnfradrag og ifølge talsperson i administrasjonen er det stor sannsynlighet for at det ikke blir noe bunnfradrag. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.

Til våren kommer kommunen pr brev til å informere alle bolig- og hytteeiere om opplegg og struktur. Informasjon vil etter vert bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Det skal avholdes takster i 2017, også på bruk og verk, for å få lik taksering(grunnlag) for alle eiendommer i kommunen. Takst vil bli avholdt enten av kommunens ansatte eller innleid takseringsfirma. For hver eiendom vil lokale forhold bli vurdert, taksten bygger på utvendig besiktigelse og beliggenhet.

Etter eigedomsskatteloven § 8 A-2 er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten følgende:
«Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salstilhøve ved fritt sal.»

Ifølge Valdresavisen vil innføringen av eiendomsskatten føre til økte inntekter for kommunen på kr 20 mil., hvorav 80 % kommer fra hytteeiendommer.

40 % innkrevd eiendomsskatt skal benyttes til kommunal drift og investering, 60 % til eiendomsutvikling i hele kommunen(landbruk, turisme, hyttefeltutvikling, infrastruktur osv.). % delen til næringsutvikling settes på fond. Det må lagast eigne vedtekter for fondet.

Ifølge samme avis har hyttefolket markert at eiendomsskatt på hytter må føre til at det blir brukt penger på fellestiltak som løyper, tur og sykkelstier. Dette har ordføreren lovt å oppfylle.

Revisjon av arealandelen i 

Kommuneplanen for Øystre Slidre 

Kommune, nye veier og fortetting.

Styret i Luskeråsen Vel har avgitt høringsuttalelse til kommunen.

Vår konklusjon er at vi protesterer på ny vei fra Spissebu til Hestekampen.
På valdreskart.no har veien betegnelsen V-LHM-SB. Hensikten med veien var, under forutsetning av at det også bygges ny vei fra Bjødnaholet til Spissebu, først og fremst for å få kortere vei til Hestekampen og å begrense trafikken over Rennsennstølen.

Vi protesterer også på fortetting på Luskeråsen .
Kommunen ønsker fortetting i flere hytteområder for om mulig å få til et regningssvarende vann og avløpsnettet langs aksjen Gravfjellsområdet over Luskeråsen til Buahaugen.

Styret

               
 
             

Grasrotandel til Luskeråsen Vel
Luskeråsen Vel, organisasjonsnummer 995 784 270, ble 18. april 2013 registrert som deltager i grasrotandelen.
Vi er registrert i kategori:
1 300 Rekreasjon og sosiale foreninger.
Grasrotandelen gir deg som spiller av alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Bingo, mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller forening du mener fortjener det mest.
For å knytte deg til Grasrotandelen, må du ha Norsk Tipping Spillekort. Du kan knytte deg til hos kommisjonæren, via internett, SMS eller Norsk Tipping Mobilspill.
Du kan bytte grasrotmottaker når du måtte ønske det.
Grasrotandelen utgjør 5 % av spilleinnsats.

For flere opplysninger, gå til:
www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Eivind | Svar 08.09.2020 18.36

LuskeråsenViser til møte 29. august, og ber med dette om en tilbakemelding / avklaring på Øystre Slidre kommunes holdning til VA-problematikken på Luskeråsen.
Det være seg om, og evt. når man kan forvente å få en kommunal ledning for vann- og avlø

Tom Bilden | Svar 30.08.2020 23.27

Funnet på Luskeråsen v/nr 59: Tractive sporingshalsbånd til hund eller katt. Henv Tlf 91545522

Per Christian Dahl | Svar 28.08.2020 14.17

På hjemmesiden til Vangsjøen Vel står at kafeen skal selges, henvendelse Wenche eller Otto Kåre Skogen. Del gjerne, håper at det kommer nye driftige folk.

Elisabeth Falsen | Svar 26.07.2020 13.40

Det står en lapp på kiosken at pga sykdom er den stengt. Muligens selges

Per Christian Dahl 26.07.2020 14.44

Takk for informasjonen.

Per Christian Dahl | Svar 26.07.2020 12.54

Vet noen om Wenches fjellkiosk er åpen ?

Eirik Kolbjørnshus | Svar 11.07.2020 21.42

Kjedelig dag på Luskeråsen og omegn. En løs hund har revet tre lam.
Saueeier Knut Øyvind Skogen 46821025 er veldig interessert i å komme i kontakt med hundeier

Åsmund Løvgreen 14.07.2020 10.25

Bare litt utfyllende, så måtte et lam avlives og seks andre ble skadd. Hunden er middels stor, kort pels, mørk brun og med spisse ører

Arvid Fodnes | Svar 30.06.2020 17.43

Planlegger Luskeråsen Vel å samordne felles innkjøp og montering av stiger til feieren?
Ser det er penger å spare ved felles innkjøp.

Line Hermansen | Svar 19.02.2020 13.19

Knall vær, gledet meg til skitur. Så at løypemaskiner gikk både på Yddin og Melladen. Men stopp mellom Vangsjøen og Skaterud/ Luskeråsen Trenger en forklaring!!

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.09 | 18:36

LuskeråsenViser til møte 29. august, og ber med dette om en tilbakemelding / avklaring på Øystre Slidre kommunes holdning til VA-problematikken på Luskeråsen.
Det være seg om, og evt. når man kan forvente å få en kommunal ledning for vann- og avlø

...
30.08 | 23:27

Funnet på Luskeråsen v/nr 59: Tractive sporingshalsbånd til hund eller katt. Henv Tlf 91545522

...
28.08 | 14:17

På hjemmesiden til Vangsjøen Vel står at kafeen skal selges, henvendelse Wenche eller Otto Kåre Skogen. Del gjerne, håper at det kommer nye driftige folk.

...
26.07 | 14:44

Takk for informasjonen.

...
Du liker denne siden